Kullträff för E-kullen, nytt datum kommer!

Välkomna på valpträff för Duckedups E-kull xx september mellan kl 9 och ca 14.
Vi bjuder på enklare lunch, kläder efter väder!
Välkomna!